حوزه فرهنگی

آقای محمدیان کارشناس فرهنگی برادارن

خانم فرشاعابد کارشناس فرهنگی خواهران

خانم منصوره کاظم نژاد متصدی فرهنگی

خانم آرزو ابراهیم زاده متصدی فرهنگی

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.